Informácie o firme

Fakturačné údaje

Woodensky SK, s.r.o. 

Jakobyho 1
040 01 Košice

IČO: 50282026
DIČ: 2120257216

IČ DPH: SK2120257216

Číslo účtu: 1239214005
IBAN: SK38 1111 0000 0012 3921 4005
SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Zapísany:
Okresný úrad Košice

Číslo živnostenského registra: 820-80866

Korešpondenčná adresa:
Poprad

Woodensky SK, s.r.o. 

Hviezdoslavova 342/6
058 01 Poprad

Dodacia adresa
Poprad

Woodensky SK, s.r.o. 

Hviezdoslavova 342/6
058 01 Poprad

mail:
sklad@woodensky.com

Korešpondenčná adresa:
Prešov

Woodensky SK, s.r.o. 

Strojnícka 15
080 06 Prešov

Dodacia adresa
Prešov

Woodensky SK, s.r.o. 

Strojnícka 15
080 06 Prešov

mail: elektropo@woodensky.com

Obchodné oddelenie

Obchodný riaditeľ Poprad

Matúš Sirota 

tel.: +421(0) 905 715 210

mail: sirotamatus@woodensky.com

Obchodný riaditeľ Prešov

Ján Tomko 

tel.: +421(0) 948 656 430

mail: tomkojan@woodensky.com

Obchodný zástupca

Pavol Gavorčík 

tel.: +421(0) 948 656 430

mail: gavorcikpavol@woodensky.com

región: MT, RK, LM, PP, KK, RA,RV, LE, SNV

Reklamačné oddelenie

Reklamácie Poprad

Martina Vernarská

tel.: +421(0) 911 715 217

mail: info@woodensky.com

Reklamácie Prešov

Mária Fabiánová 

tel.: +421(0) 911 715 213

mail: servis@woodensky.com

Technické oddelenie

Technik satelitnej techniky

Emil Fris 

tel.: +421(0) 911 715 217